O Mnie

Doktorzy, którzy zajmują się chorymi, powinni koniecznie zrozumieć, czym jest człowiek, czym jest życie i czym jest zdrowie, i w jaki sposób równowaga i harmonia tych elementów je podtrzymuje

Leonardo da Vinci (1452–1519)

Więcej o  doświadczeniu

W latach 2015-2018 prowadziłem Oddział Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Instytutu Matki i Noworodka w Chorzowie, a okresie od 2018 – 2020 oddział Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Szpitala Powiatowego w Czeladzi. Obecnie pełnie obowiązki Ordynatora Oddziału Ginekologii, Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Katowicach.

Prywatnie jestem amatorem podróży, miłośnikiem kina, a także smakoszem kuchni świata.

Najwyższe standardy medyczne

Spersonalizowana
opiekaKrzysztof Nowosielski

KN podpis-1

Staże zagraniczne

Advance Course in Fertility Management - Hamburg

Kurs The Johnson & Johnson Institute, 2nd Advance Course in Fertility Management of Gynecological Cancer, Hamburg, Niemcy – participant

Niemcy

27-29.02.2020

Szpitala Klinicznego Charite, Berlin

Staż kliniczny na Oddziale i Katedrze Ginekologii Onkologicznej Szpitala Klinicznego Charite, Berlin, Niemcy, w dniach 01.08-2019 – 31.08.2019 jako visiting professor.

Niemcy

01.08-2019 – 31.08.2019

25th European Congress of Psychiatry - Florencja

Staż kliniczny w ramach programu ESGO – European Society for Gynecological Oncology „Future Leaders Academy” w Queen Charlotte's & Chelsea Hospital, London, United Kingdom jako visiting professor.

Anglia

17.01.2019 – 19.01.2019

Future Leaders Academy - Bruksela

Staż kliniczny w ramach programu ESGO – European Society for Gynecological Oncology „Future Leaders Academy” w Oncology Centre, Universitair Ziekenhuis Brussels, Brukcela, jako visiting professor.

Belgia

29.11.2018 – 01.12.2018

Policlinico Universitario Agostino Gemell

Staż kliniczny w dniach w Policlinico Universitario Agostino Gemelli, Irccs Catholic University Of The Sacred Heart, Rome, Italy jako visiting professor.

Włochy

18.06.2018 – 20.06.2018

Minimally Invasive Gynecological Surgery Curse - IRCAD

Kurs Minimally Invasive Gynecological Surgery Curse – Gynecological Cancer and Laparoscopic Approach-State of the Art, IRCAD training Centre in Strasbourg, Francja – participant.

Francja

15.06.2015 – 17.06.2015

Udział w konferencjach międzynarodowych

21st Congress of The European Society for Sexual Medicine

Poster HP-02-006. R Kowalczyk, M Kaluga, J Kurpisz, K Nowosielski, M Lew-Starowicz. The proneness to sexual excitation and inhibition in MSM and non-MSM. The Journal of Sexual Medicine 16 (5), S34
Poster PO-01-014. R Kowalczyk, J Kurpisz, K Nowosielski, LS Michal, J Samochowiec. Personality and temperamental traits of heterosexual and homo-/bisexual men. The Journal of Sexual Medicine 16 (5),S35

Słowenia

14-16.02.2019

19th WPA World Congress of Psychiatry

Poster PO-01-116. R Kowalczyk, J Kurpisz, K Nowosielski, LS Michal, J Samochowiec. Personality and temperamental traits of heterosexual and homo-/bisexual men The Journal of Sexual Medicine 16 (5), S76

Portugalia

21-24.08.2019

24th Congress of the World Association for Sexual Health (WAS) & XII Congreso Nacional de Educación Sexualy

Poster T-5-ID-500. Kowalczyk R, Kurpisz J, Nowosielski K. MSM Group Sexuality in the Context of Dual Control Model in Polish Population. International Journal Of Sexual Health 31, A462-A463

Meksyk

12-15.10.2019

21st European Gynaecological Oncology Congress of the European Society of Gynaecological Oncology

Poster PA2555. G Brozek, K Nowosielski, S Skoczyński, K Glinka, K Ficek, A Oraczewska. Body imagen, sexual function and dysfunction in men with obstructive sleep apnea syndrome. European Respiratory Journal 52 (suppl 62).

Grecja

2-5.11.2019

European Respiratory Society International Congress

Poster PA2555. G Brozek, K Nowosielski, S Skoczyński, K Glinka, K Ficek, A Oraczewska. Body imagen, sexual function and dysfunction in men with obstructive sleep apnea syndrome. European Respiratory Journal 52 (suppl 62).

Francja

15-19.09.2018

lisbon, street, portugal

The World Meeting on Sexual Medicine (jointly organized by ESSM and ISSM)

Prezentacja posteru: “Hormonal contraceptives and sexual self-schema in women”

Portugalia

28.02-03.03.2018

25th European Congress of Psychiatry

R Kowalczyk, M Kaluga, K Jacek, K Nowosielski. Sexual excitation, sexual inhibition and a prevalence of sexual disorders among msm and heterosexual men. European Psychiatry 41, S850

Włochy

1-4.04.2017

23th World Association for Sexual Health Conference

Poster ID 364. R Kowalczyk, J Kurpisz, K Nowosielski, M Lew–Starowicz. Personality Structure and Proneness for Sexual Excitation/Inhibition Among Young Polish Adult Women. The Journal of Sexual Medicine 14 (5), e335
Poster ID 369. R Kowalczyk, K Nowosielski, J Kurpisz, M Lew-Starowicz, J Samochowiec Sexual. Orientation and Proneness to Sexual Excitation/Inhibition in Polish Males and Females.The Journal of Sexual Medicine 14 (5), e323
Poster ID 365. J Kurpisz, R Kowalczyk, K Nowosielski, M Lew-Starowicz, J Samochowiec. Personality Traits and Erectile Functions in Young Adult Males. The Journal of Sexual Medicine 14 (5), e324

Czechy

 28-31.05.2017

18th Congress of the ESSM

PS-05-011: K Nowosielski, K Stolorz, R Kowalczyk. “Sexual function and body image in women using hormonal contraceptives - preliminary results” The Journal of Sexual Medicine 13 (5), S99
PS-05-007. K Nowosielski, R Kowalczyk. Models of sexual response in women with diabetes mellitus.The Journal of Sexual Medicine 13 (5), S97-S98

Hiszpania

6.02.2016

17 Kongres Europejskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej

PS-02-004. C Golawski, K Nowosielski, R Kowalczyk, J Syska-Suminska. Sexual function in men who underwent percutaneous transluminal coronary angioplasty for acute myocardial infarction. The Journal of Sexual Medicine 2015,12 (Sup 3): 188–271

Dania

05-07.2015

Działalność popularnonaukowa

Scroll to Top